spurious

 • 41spurious current — trukdančioji srovė statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. parasitic current; spurious current vok. Fremdstrom, m; parasitärer Strom, m; Streustrom, m rus. паразитный ток, m pranc. courant parasite, m …

  Radioelektronikos terminų žodynas

 • 42spurious frequency conversion products — trukdantieji dažnių keitimo signalai statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. spurious frequency conversion products vok. Frequenzumsetzungsstörungen, f rus. побочные продукты преобразования частот, m pranc. produits d… …

  Radioelektronikos terminų žodynas

 • 43spurious modulation products — trukdantieji moduliavimosi signalai statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. spurious modulation products; undesired modulation products vok. Modulationsstörungen, f; unerwünschte Modulationsprodukte, n rus. паразитные сигналы… …

  Radioelektronikos terminų žodynas

 • 44spurious emission — šalutinis spinduliavimas statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. spurious emission vok. Nebenausstrahlung, f rus. побочное излучение, n pranc. rayonnement non essentiel, m …

  Radioelektronikos terminų žodynas

 • 45spurious delimitation — trukdančioji apybrėža statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. spurious delimitation vok. Parasitumrandung, f rus. паразитное оконтуривание, n pranc. délimitation parasite, f …

  Radioelektronikos terminų žodynas

 • 46spurious wave — trukdančioji banga statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. spurious wave vok. Störwelle, f rus. паразитная волна, f pranc. onde parasite, f …

  Radioelektronikos terminų žodynas

 • 47spurious growth form — netaisyklingas augimo pavidalas statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. spurious growth form vok. unregelmäßige Wachstumsform, f rus. неправильная форма роста, f pranc. fausse forme de croissance, f …

  Radioelektronikos terminų žodynas

 • 48spurious capacitance — pašalinė talpa statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Ne savoji, o kitų aplinkinių elementų ar objektų lemiama elektrinio ar elektroninio elemento, komponento ar įtaiso elektrinė talpa. atitikmenys: angl. parasitic… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 49spurious current — trukdančioji srovė statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. parasite current; sneak current; spurious current vok. Fremdstrom, m; parasitärer Strom, m; Störstrom, m rus. паразитный ток, m pranc. courant parasite, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 50spurious coincidence correction — atsitiktinių sutapčių pataisa statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. accidental coincidence correction; spurious coincidence correction vok. Korrektion der Zufallskoinzidenz, f rus. поправка на случайные совпадения, f pranc. correction de… …

  Fizikos terminų žodynas